Vijf jaar na Op goede grond: Aanpak seksueel geweld tegen kinderen. Doen we het goed? Ja, het moet en kan beter.

Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
(foto: Arenda Oomen)

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Hij doet aanbevelingen om de aanpak ervan te verbeteren en hij volgt nauwgezet het beleid dat de overheid voert. Op 27 mei 2014 presenteerde de Nationaal Rapporteur Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Het rapport bracht in kaart hoe vaak seksueel geweld tegen kinderen in Nederland voorkomt, en in welke vormen. Daarbij werden zowel vormen waarbij sprake is van fysiek contact tussen dader en slachtoffer (zoals aanranding, verkrachting) onderzocht als vormen waarbij de dader het kind niet aanraakt (bijvoorbeeld misbruik via de webcam of het bezit van kinderpornografie). Vijf jaar na dato vragen we Drs. Herman Bolhaar naar de stand van zaken: wat hebben overheid en betrokken organisaties verbeterd, wat is er bereikt, wat moet er nog (snel) gebeuren en hoe kijkt de Nationaal Rapporteur zelf terug.
Lees verder

Wat zegt psychiater Denys nu? Praten over lijden achterhaald? Klein houden? Slachtoffercultuur? De normale mens?

‘Moeten mannen hun diepste gevoelens en pijn meer delen met anderen?, vraagt presentator Coen Verbraak van het radioprogramma Met het oog op morgen in de uitzending op 20 mei jl. Hij verwijst naar opmerkingen van de Britse prins William, die kortgeleden pleitte voor meer openheid over emoties en kwetsbaarheid bij mannen als bijdrage aan heling van ervaren pijn en verdriet. En wat zegt filosoof, psychiater en hoogleraar psychiatrie aan de UvA, Damiaan Denys: ‘Wel, het blijkt dat dat sowieso al gebeurt. Er zit echt geen groot verschil tussen mannen vrouwen in het delen van emoties. Als je iets meemaakt wat heel indringend is dan heeft de normale mens de neiging om dat met een ander te delen. In 80% van de gevallen gebeurt dat gewoon.’
Presentator Coen Verbraak vraagt of de opmerkingen van de Koninklijke Hoogheid dan eigenlijk overbodig zijn, mosterd na de maaltijd. Eigenlijk wel, vindt de psychiater. ‘Op zich is het natuurlijk goed als je psychische pijn hebt, als je lijdt om dat te delen. Maar dat doet acht op de tien mensen al. Een kleine minderheid doet dat niet. En dat delen is een vanzelfsprekendheid.’ Coen Verbraak: We denken dat het helend werkt om over je lijden te spreken. Is dat zo? Denys: ‘Niet altijd. Daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld bij PTSS. Vroeger werd mensen aangemaand om daar heel veel over te spreken. Dat is nu wat achterhaald. Nu zijn er heel andere methoden om het lijden althans het trauma te verwerken. Juist afgeleid worden, computergames spelen. Dat is wat men actief doet.’

Lees verder

Van Tegen Haar wil naar Tegen Je wil

 

Van Tegen Haar Wil naar Tegen Je Wil. Op 21 mei wordt het nieuwe imago voor de vrijwilligersorganisatie in Drenthe officieel aan de buitenwereld gepresenteerd. Website, folders en alles dat bij de huisstijl hoort, gaat in de komende maanden veranderen. 34 Jaar lang is Tegen Haar Wil een veilig en vertrouwd en zeker ook anoniem contactpunt voor vrouwen en mannen die met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te maken hebben (gehad). De visuele zichtbaarheid verandert, maar het zonder oordeel en begripvol luisteren en steunen, blijft onverminderd het belangrijkste doel. Coördinator Hannette Webbink licht toe.

Lees verder

Bijeenkomsten (Samen) helen seksueel misbruik

Het boek Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij. van Ivonne Meeuwsen is voor menigeen een bron van herkenning. De thema’s die er in staan zijn universeel voor slachtoffers van seksueel misbruik. In de bijeenkomsten Samen helen ga je met lotgenoten onder begeleiding de thema’s uit het boek bespreken. Per thema is er een leesopdracht en zo bereid je de bijeenkomst voor jezelf voor. Er ontstaat een groep die elkaar ondersteunt bij het helen.

Lees verder

ARGOS over ‘seksueel misbruik’

ARGOS is een onderzoeksprogramma van VPRO en HUMAN (radio1). Op dit moment werkt programmamaker Sanne Terlingen aan een onderzoek naar ‘seksueel misbruik’. Een van de onderdelen van het onderzoek is een anonieme vragenlijst over mannen en vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van stelselmatig seksueel misbruik waarbij meerdere daders betrokken waren. Eind mei, begin juni wil men de radio-uitzendingen gaan voorbereiden. Revief ontvangt daarvan bericht en houdt u via de website op de hoogte.

Lees verder