Dag van het Misbruikte Kind 2015 – Het Verslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 26 september organiseerde Revief voor de derde keer de Dag van het Misbruikte Kind. Ditmaal werd de dag georganiseerd op het prachtige Landgoed de Horst in Driebergen.

We waren blij verrast met de massale aanmelding. In totaal waren we met zo’n 90 mensen, waaronder veel nieuwe deelnemers. Leuk om te vertellen is dat de opkomst dit jaar zelfs internationaal was met deelnemers uit België, Italië en Spanje.

Samenzijn

Net als voorgaande jaren, brachten we het ochtenddeel gezamenlijk door. Na het welkomswoord van onze interim-voorzitter, Therese Bravenboer, was het tijd voor de indrukwekkende lezing van Thérèse Evers. Deze zedenrechercheur en schrijfster van ‘de Som der Delen’, vertelde over haar jeugd en eigen ervaringen met seksueel misbruik. Het was een verhaal over hoop, kracht en doorzettingsvermogen: Het verhaal van iemand die heeft overleefd. Thérèse gaf de deelnemers een aantal belangrijke dingen mee. Zo zei ze bijvoorbeeld dat schuldgevoel een trucje van de geest is om te voorkomen dat je als slachtoffer, wanneer je klein en machteloos bent, uit elkaar valt. Maar, zei ze, dat schuldgevoel heb je nu niet meer nodig, het is al voorbij, je mag dat nu los gaan laten. Je hebt het ergste al overleefd en je bent niet meer machteloos.

Waardevolle en ware woorden. En dat vonden onze deelnemers ook.

De lezing werd gevolgd door een ritueel, begeleid door Lucia Klinefelter. Dit ritueel draaide om welkom zijn en anderen verwelkomen en je verbinden met het misbruikte kind in je. Een ontroerende, indrukwekkende emotionele gebeurtenis.
Deelnemers vonden tijdens het ritueel de ruimte om voor het kind in zichzelf een kaarsje aan te steken. De schaal met deze kaarsjes, heeft de hele dag gebrand als een bewijs van zichtbaarheid.

De workshops
Na het gezamenlijke ochtendprogramma was het tijd voor een goed verzorgde lunch en/of een lekkere wandeling over het landgoed, want het was fantastisch weer. Veel deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om van de prachtige paddestoelen op het terrein te genieten of ze te fotograferen. Na de lunch was het tijd voor de workshops. Dit jaar waren er zes workshops om uit te kiezen.

Dromen in collage -Hanny Lynch
Deze workshop werd in een kleine setting gegeven. Vier mensen hadden zich aangemeld om, begeleid door Hanny aan de slag te gaan met een van hun dromen en deze weer te gaan geven in een prachtig collage. Deelnemers gaven aan dat het leuk was om creatief bezig te zijn.

Stemexpressie- Lucia Klinefelter
Omdat Kiki op het laatste moment uitviel, bood Lucia aan de workshop over te nemen. De workshop, waarbij het ging over klank en ‘een stem mogen hebben, werd enthousiast ontvangen door haar deelnemers. Bedankt voor je flexibiliteit Lucia!

Delen en Ontmoeten- Anne Roselle en Jan v/d Velde
Er werd tijdens deze workshop een variant op het concept ‘Over de Streep’ uitgevoerd en hoewel dit soms best confronterend was, hebben deelnemers het vooral ervaren als ‘Veilig en helend’ en als ‘herkenning’.

NIA- Annet Breure
De workshop bewegingskunst werd door deelnemers als fijn en ontspannend ervaren. Een van de deelnemers was van tevoren al zo enthousiast over de workshop dat ze bij haar 3 opties voor workshopkeuze, NIA, NIA en NIA aangaf.

Zelfverdediging en weerbaarheid- Valeer Damen
In Valeers workshop ging het over het mogen voelen en innemen van je eigen ruimte, over jezelf toestaan nee te mogen zeggen en over het belang jezelf te beschermen. Voor de meesten heel verhelderend en waardevol. Een van de (Vlaamse!) deelnemers gaf achteraf aan privelessen bij Valeer te willen volgen.

The Work- Deirdre Bouwman
Deirdre’s workshop draaide om principes uit ‘The work’ van Byron Katie: ‘4 vragen die je leven veranderen’. Deelnemers vonden de workshop boeiend. Een van hen gaf van tevoren aan speciaal voor deze workshop naar de DvhMK te zijn gekomen.

Gezamenlijk afsluiten

Na deze keuzeworkshops was er een kort moment voor de thee en daarna was er een afsluitende gezamenlijke schrijfworkshop: Loveletter to yourself. Deze workshop, gegeven door Elizabeth van den Dries en Mariska Susebeek, waarin deelnemers een lieve brief aan zichzelf mochten schrijven, had als doel om deelnemers aan het einde van de dag een cadeautje aan zichzelf mee te geven. Een beetje zachtheid na een dag vol indrukken.

Voor veel deelnemers bleek het schrijven van zo’n lieve brief een moeilijke opdracht te zijn, maar nadat de schrijfsters voorbeelden noemden en aangaven dat je mocht schrijven wat je gewild had dat een ander tegen je zou zeggen, kwamen de meesten toch op gang. Op het eind werden een aantal prachtige, inspirerende, liefdevolle brieven voorgelezen.

Ook de gedichten van Bernhard Christiansen werden gewaardeerd. Ze werden omschreven als ‘raak’, ’treffend’ en ‘prachtig’.

Mirjam Stoop van Open Mind, kreeg tussen de schrijfworkshop en Bernhards gedichten nog een moment om haar project: “Misbruik verjaart niet” onder de aandacht te brengen en een indrukwekkend filmpje te tonen.

Na het dankwoord van Therese Bravenboer was deze prachtige, krachtige, enerverende dag dan echt ten einde. Er kon nog worden nageborreld en toen was het tijd om naar huis te gaan. We kijken met een glimlach terug op een bijzondere dag, met prachtige cijfers: een 8.7 voor het totaal, een 9 voor organisatie en een 8.5 voor het programma.

Namens iedereen bedanken we de fondsen voor het mogelijk maken van deze dag!

 

Steunfonds Bestrijding Seksuele Kindermishandeling
LogoVSB

Reacties zijn gesloten.