2014 – Serious Request

Dat Unbreakable veel oproept is duidelijk: Diverse media gebruiken Unbreakable als basis om aandacht te vragen voor seksueel geweld. Zo is er in 2015 een artikel in Opzij verschenen, is er een aflevering van KRO’s ‘De Reünie’ uit voortgekomen en zijn er foto’s afgedrukt in het themanummer van Augeo magazine over seksueel kindermisbruik. Ook het Nederlands Dagblad heeft een uitgebreide reportage geplaatst.

 In december 2014 vroeg Serious Request van 3FM en het Nederlandse Rode Kruis, aandacht voor seksueel geweld in conflictgebieden. Revief besloot op het laatste moment aan te haken om opnieuw aandacht te vragen voor seksueel geweld in Nederland. Enerzijds om lotgenoten die zich door Serious Request geroepen voelden om zich ook te laten horen, te ondersteunen, anderzijds omdat dit een belangrijke mogelijkheid was om in Nederland aandacht te vragen voor het onderwerp. We hebben toen in samenwerking met diverse lokale organisaties, zoals de politie en stichting VPSG, een fotoshoot georganiseerd, welke we vervolgens hebben tentoongesteld in de BAVOkerk in Haarlem waar ook het Glazen Huis stond.

Een aantal mannen en vrouwen zijn die zaterdag in de ijskoude BAVO op de foto gegaan met de uitspraak van hun dader. Het was weer een dag met emoties, dapperheid en verbondenheid.

 

Reacties zijn gesloten.