Tentoonstelling Unbreakable

Niemand praat graag over seksueel misbruik. Het slachtoffer niet, de dader niet en ook de samenleving niet. 

Project Unbreakable doorbreekt deze schaamtevolle stilte. In 2011 begon de toen 19-jarige Amerikaanse studente Grace Brown met het fotograferen van mensen die seksueel misbruikt zijn. Ondertussen bestaan er ruim tweeduizend foto’s van mensen die als kind misbruikt zijn, allen met in hun handen een bord met een citaat van hun misbruiker. De foto’s tonen niet alleen hoe wijdverbreid het probleem is, zij hebben ook een helend effect op de gefotografeerde mensen. Door het zwijgen te doorbreken maken ze aan zichzelf en hun omgeving duidelijk dat zij niet verantwoordelijk zijn. Zij hoeven zich niet schuldig te voelen of te schamen voor wat er gebeurd is. Die last hoort bij de dader.

Project Unbreakable in Nederland

Stichting Revief heeft dit project naar Nederland gehaald en organiseerde een fotoschoot als onderdeel van de Week van Kinderen Veilig. Veiligheid is belangrijk voor ieder mens. Wanneer je je veilig voelt, kun je groeien. Een kind dat zich veilig voelt, zet stappen, valt, leert en staat weer op. Mensen die als kind seksueel misbruikt zijn hebben vaak een veilig nest gemist. Dat kunnen ze niet inhalen of overdoen, maar het is wel mogelijk om met elkaar alsnog een veilige omgeving te creëren waarbinnen zij stappen kunnen zetten naar groei, ontwikkeling en heling. Dat is waar Stichting Revief zicht voor wil inzetten.

Als voorbereiding op de fotoshoot organiseerde Stichting Revief een workshop waarbij stil werd gestaan bij de inhoud van Project Unbreakable. In groepjes bespraken de deelnemers hun eigen ervaringen en vonden herkenning in elkaars verhalen. Een aantal deelnemers wist vooraf heel precies welke uitspraak van hun misbruiker hij of zij ging gebruiken. Anderen vonden tijdens de persoonlijke uitwisseling de juisten woorden en gingen daarmee onder zorgvuldige begeleiding van fotografe en ervaringsdeskundige Jeannette Koenen op de foto. Zij laten daarmee zien dat zij de macht van hun misbruiker hebben doorbroken.

“Mij krijg je niet klein.”

Wilt u aandacht aan het onderwerp seksueel misbruik besteden en heeft u een geschikte locatie neem dan contact op met Revief. De tentoonstelling reist door het land.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.