Wie zijn wij

Stichting Revief

Stichting Revief is in juni 2013 opgericht om lotgenotencontact te organiseren voor mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn en om initiatieven van lotgenoten te ondersteunen. Revief draait 100% op de inzet van vrijwilligers. We hebben een bestuur dat de grote lijnen uitzet en een actieve Kerngroep. De Kerngroep bestaat uit lotgenoten en is het hart van de organisatie. Hier worden activiteiten voor de doelgroep georganiseerd, ideeën geopperd en nieuwe initiatieven ontplooid. Daarnaast heeft Revief de beschikking over een aantal adviseurs.

Stichting Revief staat voor ‘Kracht in Kwetsbaarheid‘. Kinderen die te maken krijgen met seksueel misbruik zijn op jonge leeftijd in hun groei en levenslust beschadigd. Dat maakt hen als volwassenen vaak kwetsbaar. Tegelijkertijd zijn zij vaak krachtig. Revief wil een herkenbare en zichtbare organisatie zijn voor lotgenoten in hun kracht én in hun kwetsbaarheid.

Onze visie

Revief zet zich in voor het creëren van een veilige ruimte voor mensen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Een ruimte waarbinnen we vanuit respect en verbinding kunnen ervaren, leren en helen.

Judith Herman zegt hierover in ‘Trauma en Herstel’:

De eerste stap op weg naar herstel is dat de overlevende weer macht krijgt. Zij moet zelf de drijvende kracht zijn achter het herstelproces. Anderen kunnen wel advies, hulp, bijstand, genegenheid en verzorging bieden, maar zij kunnen haar niet genezen. Interventies die de overlevende van haar macht beroven, kunnen nooit bevorderlijk zijn voor haar herstel, hoezeer haar directe belangen er ook mee gediend lijken te zijn.

In dit proces blijf je zelf verantwoordelijk voor je eigen groei.

Revief is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. We hebben een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften, donaties en legaten zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Onze mensen

Het bestuur van Stichting Revief

 

Therese Bravenboer – voorzitter Revief

Mariska

Mariska – bestuurslid

Rudy Rutgers – penningmeester

Kerngroep

Stefanie Terpstra

Ellen Vogelezang

Anne

Tirza Rozema

Tirza Rozema

Janny

Janny

Freddy

Jo

Janneke † 11-07-’18

Janneke † 11-07-’18 Janneke heeft aan de wieg gestaan van onze stichting Revief. Al die jaren heeft ze zich naar vermogen ingezet en was ze betrokken, al was ze ziek van de chemo’s. Op een van onze dagen heeft ze een zeer herkenbare lezing gehouden over haar boek ‘Hoor mij zwijgen’. En nu, na acht jaar strijden, is ze op 55-jarige leeftijd weggegleden uit dit leven.

Janneke heeft in 2018 een masters onderzoek afgerond in het kader van een samenwerkingsproject van de Open Universiteit en Rutgers, kenniscentrum seksualiteit; Seksueel-misbruikslachtoffers: Hoe vergaat het hen in de GGZ. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychotherapie.

We zullen haar wijsheid en haar liefde missen.

Adviseur Stichting Revief

Willemijn

Onze sponsoren

De activiteiten van Revief werden en worden mede mogelijk gemaakt door:

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.