Steun ons

Revief draait 100% op de inzet van vrijwilligers en is voor haar financiën afhankelijk van fondsen en donaties.

Je kunt Revief op verschillende manieren steunen:

Donateur

Zoals zovelen stichtingen is ook Revief mede afhankelijk van haar donateurs. Als donateur geef je onze organisatie meer beweegruimte en kunnen wij meer organiseren voor de lotgenoten. Alle donateurs worden op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief. Donaties aan Revief zijn (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar.
Wil jij ons steunen? Meld je dan nu aan!

Vrijwilliger

Revief is op zoek naar enthousiaste mensen voor onder meer de volgende activiteiten:

  • deelnemen aan de kerngroep (die lotgenotencontact organiseert en nieuwe initiatieven ontwikkelt en vorm geeft)
  • voorlichting geven
  • deelname aan de Projectgroep Richtlijnen Gynaecologie
  • fondsen werven
  • de website onderhouden
  • administratieve taken doen
  • notuleren bij overleggen
  • een literatuurlijst samenstellen voor op de website
  • een wervings- of inzamelingsactie organiseren

 

Eenmalige Gift

Wil je eenmalig iets schenken aan Revief dan kun je een bedrag overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0374.3003.56 t.n.v. Stichting Revief onder vermelding van gift. We zijn blij met elke gift.

Testament

Het is ook mogelijk om Revief op te nemen in je testament. Vanwege de ANBI-status hoeft Revief geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Sponsorschap

Bedrijven kunnen ons steunen door hun expertise of producten kosteloos ter beschikking te stellen. Neem contact op om de mogelijkheden met ons te bespreken, of tip ons als jij een organisatie kent die Revief zou willen en kunnen sponsoren.

Jaarverslag 2016

Hier vindt u het jaarverslag van het jaar 2016.