2016

In de Week tegen Kindermishandeling hebben we weer onze jaarlijkse dag gehad met Project Unbreakable . Ditmaal in Heerlen. De Gemeente Heerlen is zeer actief in hun beleid tegen kindermishandeling, en in dit kader hebben zij deze dag een fijne, grote ruimte beschikbaar gesteld.

Om tien uur kwamen de eerste deelnemers binnendruppelen, die ontvangen werden met koffie en thee met heerlijke echte Limburgse vlaai. Na een openingswoord door onze voorzitter, Therese Bravenboer, vertelde Corinne Dettmeijer, de Nationaal Rapporteur, ons weer bevlogen over haar werk en de ontwikkelingen op het gebied van seksueel misbruik en het strafrecht. Jammer genoeg was de tijd tekort om alle vragen van de deelnemers te beantwoorden. Ook Jordy Clemens, de wethouder van Heerlen maakte ons deelgenoot van zijn betrokkenheid bij dit onderwerp in zijn gemeente. Nadat we afscheid genomen hadden van onze sprekers konden we in groepjes aan de slag gaan om de uitspraak van een ieders dader helder te krijgen.

Na een lekkere lunch in het inpandige cafe gingen de deelnemers aan de slag. Uitspraken werden onderzocht en opgeschreven. Ondertussen begon Jeanette Koenen met het op de foto zetten van de eerste dappere deelnemers. Voor sommige was het makkelijk, voor een aantal zeer heftig. Er werd gelachen en gehuild. Rosemary Lengton zong een lied wat ze speciaal gemaakt had voor de week tegen kindermishandeling. Ondertussen was er een uitgebreide borrel, waar goed gebruik van gemaakt werd. Als afsluiting droeg Monique nog gedichten voor, waarna we na een dankwoord vermoeid maar voldaan afscheid van elkaar namen.

 

Reacties zijn gesloten.