Van Tegen Haar wil naar Tegen Je wil

 

Van Tegen Haar Wil naar Tegen Je Wil. Op 21 mei wordt het nieuwe imago voor de vrijwilligersorganisatie in Drenthe officieel aan de buitenwereld gepresenteerd. Website, folders en alles dat bij de huisstijl hoort, gaat in de komende maanden veranderen. 34 Jaar lang is Tegen Haar Wil een veilig en vertrouwd en zeker ook anoniem contactpunt voor vrouwen en mannen die met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te maken hebben (gehad). De visuele zichtbaarheid verandert, maar het zonder oordeel en begripvol luisteren en steunen, blijft onverminderd het belangrijkste doel. Coördinator Hannette Webbink licht toe.

Vrouwen en mannen
‘De website, de huisstijl en de folders die we tot nu toe hebben gehanteerd, zijn verouderd. We willen in onze presentatie meer aansluiten bij wat mensen nu aanspreekt en eigenlijk nog meer uitnodigt om contact met ons te leggen. We zijn bij die stap geadviseerd door Movisie. We spraken en spreken mensen al lang niet meer aan met ‘U’ maar met ‘je’. En nu zie je dat in onze naam. We zoeken naar een meer rechtstreekse en modernere manier van aanspreken en benaderen. Daarnaast kan je er zeker in zien dat we niet alleen voor vrouwen en meisjes maar ook voor mannen en jongens bereikbaar zijn. Dat was altijd al zo, maar nu is dat misschien nog beter ‘zichtbaar’. We zullen in dat opzicht ook onze aanwezigheid op sociale media uitbreiden en ook duidelijker richten op mannen.’
Tegen Je Wil is gericht op bellers en e-mailers in de provincie Drenthe. De twaalf Drentse gemeenten staan immers borg voor structurele financiering van het werk dat door de coördinator en 13 vrijwilligers wordt gedaan. Soms kan er een fonds worden aangesproken voor een projectsubsidie.

‘Snel weg’ knop
Hannette Webbink: ‘In 2018 waren er bijna 1100 telefoontjes en ruim 375 e-mails. Inderdaad zijn dat voor bijna 100% vrouwen en meisjes. Voor mannen is het taboe om contact op te nemen en te praten over wat ze is overkomen of nog overkomt groter, vermoeden we. Als er mannen bellen of e-mailen dan betreft dat in de meeste gevallen misbruik dat zich in kerkelijke omgevingen heeft afgespeeld. Seksueel geweld is in alle gevallen het meest in het oog springend. Maar stalking en huiselijk geweld zijn aan de orde. Er bellen soms mensen van buiten de provincie Drenthe. We proberen ook voor hen iets te doen, op z’n minst door naar hun soms heftige en ernstige ervaringen te luisteren.’
Zowel op de oude als op de nieuwe website zit een ‘knop’ waarmee de site snel en zonder sporen achter te laten, kan worden verlaten. Stel dat iemand de kamer in komt die zeker niet blij is met het bezoek aan de website dan is die heel snel verdwenen….. Bij e-mails zien we wel het e-mailadres. Telefoonnummers zien we niet.

Eigen regie hebben en houden
‘Juist bij misbruik is het hebben en houden van eigen regie heel belangrijk. Mensen die bellen of e-mailen kunnen elk moment beslissen om het gesprek te beëindigen. Er wordt geen ‘verantwoording’ gevraagd en er wordt geen druk gelegd om door te gaan. Net zo min als we dat doen als mensen na een poos toch weer bellen. Het komt zeker voor dat mensen geïsoleerd zijn door wat ze is overkomen. Dat ze geen netwerk (meer) hebben. We zijn dan het contact dat ze nog wel ‘aankunnen’ op dat moment, zonder oordeel, zonder druk of plicht. We luisteren als een vriend(in), zou je kunnen zeggen.’
Volgens Hannette Webbink is er een toename van de 65+ groep. Ouderenmishandeling is een taboe, maar daarom niet minder aanwezig in onze samenleving. Een andere situatie waarin seksueel misbruik meer voorkomt dan de buitenwereld zou kunnen denken is Transgenerationeel Georganiseerd Geweld (TGG). Dit is het herhaaldelijk, georganiseerd, systematisch en sadistisch misbruiken van mensen -variërend van zeer jonge kinderen tot en met volwassenen- op fysiek, psychisch, seksueel en/of emotioneel vlak, meestal in groepsverband. Soms met het doel kinderen ‘geschikt te maken’ voor prostitutie. Op www.alternatiefberaad.nl wordt specifiek aandacht besteed aan deze problemen en de mogelijk hulp die beschikbaar is.

Vanaf 21 mei 2019 gaat de nieuwe website van Tegen Je Wil officieel van start. Vanaf die datum worden ook folders bij huisartsen en andere verwijzers in Drenthe aangeboden. De website (we hebben al even mogen kijken😊) is duidelijk in zowel de informatie als de manier waarop kan worden doorgeklikt naar steeds specifieker informatie: www.tegenjewil.nl

Reacties zijn gesloten.