#MeTooincestNL gelanceerd

Amsterdam, Barneveld – Op 20 januari is hashtag #MeTooincestNL gelanceerd. Nederland komt in navolging van Frankrijk ook naar buiten met getuigenissen over incest binnen de familie.

Initiatiefnemers zijn Revief (lotgenotenorganisatie voor mensen die in hun kinderjaren misbruikt zijn) en CELEVT (organisatie in de GGZ waaronder de Trauma Academie voor opleiding van GGZ-professionals). Allebei de initiatiefnemers, Therese Bravenboer en Martijne Rensen zijn zelf vanaf hun vroege kinderjaren slachtoffer geweest van incest binnen de familie. Zij staan voor vele mensen in Nederland.

Camille Kouchner, auteur van het boek ‘le Famille Grande’ verwoord:

Ik heb het geschreven uit naam van iedereen die geraakt wordt door incest. Het is een geheim in een familie die op iedereen drukt.

Het boek is het best gelezen boek in Frankrijk van de laatste tijd. Na de lancering van #MeTooinceste afgelopen zaterdag melden zich al ruim 1000 mensen op social media.

Met de #MeTooincestNL hopen ze de discussie hierover weer op gang te brengen en de omvang van het probleem duidelijk te maken. Therese Bravenboer en Martijne Rensen pleiten al jaren voor meer preventie van incest en betere behandeling van mensen die in hun kinderjaren slachtoffer waren van incest. Het probleem van incest in de familie en de gevolgen daarvan op latere leeftijd, zowel voor de getroffene zelf als voor de omgeving, is onderbelicht. Bravenboer en Rensen hopen dat #MeTooincestNL daar verandering in brengt.

Voorstellen nieuwe bestuursleden

Sinds het begin van dit jaar heeft Revief twee nieuwe bestuursleden. Hoog tijd om eens kennis te maken!

Dorine Boudewijn

"Ik ben Dorine Boudewijn en ben blij me te mogen voorstellen als de nieuwe voorzitter van Revief. Het is een lang gekoesterde wens om iets voor lotgenoten te betekenen. Het zaadje daarvoor is geplant toen ik zelf meedeed aan een lotgenotengroep via Slachtofferhulp Nederland. Ik heb het contact daar als zo ontzettend waardevol ervaren en die waarde wilde ik op de een of andere manier graag overdragen aan anderen. Revief kwam toen al op mijn radar, maar actief iets ondernemen, daar was het nog te vroeg voor.

Toen ik in 2018 als bezoeker naar de Helden Awards ging, kwam het balletje echt aan het rollen. De positieve impact die dat evenement teweeg bracht, daarmee wilde ik aan het werk. Ik besloot mee te werken aan de tweede editie van de Helden Awards, die intussen deel uitmaken van onze prachtige stichting. Ik geloof heel sterk in de kracht van verhalen: de verhalen die je als kind te horen krijgt, de boeken die je leest, het verhaal van je idolen en het verhaal dat je jezelf vertelt. Het verhaal dat ik mezelf vertelde over mijzelf is niet altijd positief geweest. Toen ik in het diepste van mijn traumaverwerking zat, had ik gewild dat er voorbeelden waren, lotgenoten die al verder op weg waren om me aan hun verhalen op te kunnen trekken. Dat gun anderen ook: weten dat het beter kan worden.

Buiten Revief heb ik mijn eigen mode-atelier en coachpraktijk. Creativiteit staat bij mij voorop en vind je terug in alles wat ik doe. In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in, lees ik (vooral kinderboeken en non-fictie), maak ik muziek en ben ik zijdelings betrokken bij de organisatie van folkconcerten en muziekworkshops. Mijn enthousiasme daarvoor neem ik nu ook mee naar Revief."

Dorine Boudewijn

André Vervloet

Beste allemaal,

Sinds sinds begin 2020 ben ik bestuurslid van Revief. Graag wil ik mij even voorstellen. Ik heb een keer een kort gedichtje geschreven waarin ik mijn leven samenvat:

5 jaar: een kleuter, totaal getraumatiseerd.
15 jaar: een puber, diep naar binnen gekeerd.
25 jaar: arbeidsongeschikt, beschadigd, totaal verward.
35 jaar: werken, kinderen, het leven weer opgestart.
45 jaar: geld, succes, bijna een kakker.
55 jaar: tijd om terug te slaan, de leeuw is wakker.

Wat betreft de laatste 2 regels:
Samen met mijn partner ben ik eigenaar van een diëtistenpraktijk met zo’n 20 diëtisten. Naast lotgenoot ben ik ook vader van een lotgenoot. Toen ik erachter kwam dat ook mijn dochter slachtoffer is geweest, was dat voor mij de laatste zet (de leeuw werd wakker), om mij daadwerkelijk in te gaan zetten voor de belangen van lotgenoten. Belangenbehartiging zie ik dan ook als mijn belangrijkste taak als bestuurslid. Aangezien de functie van penningmeester ook nog vacant was, heb ik ook die taak op mij genomen.
André Vervloet

11 jaar mishandeld en misbruikt. ‘Dat is de straf van God’, zei mijn vader

Ze is zes jaar. Op haar verjaardag gebeurt het voor de eerste keer. Vader sluit haar op in de kelder. Ze is een brutaal kind dat straf verdient. Het luik van de kelder valt dicht en het duurt heel lang voordat ze er weer uit mag. Zijn toorn helpt niet en ze blijft een kind dat vragen stelt, niet bang is en eigenlijk gewoon een kind is. Opsluiten in de kelder is het begin van wat een jarenlange marteling zal worden. Daar blijft het niet bij. Vader kan zijn handen niet thuis houden. Hij slaat haar de keldertrap af. Niet zelden zijn de verwondingen zichtbaar voor andere gezinsleden. Hij zegt dat zijn kind van de duivel bezeten is. Er is nog meer straf nodig. Op een keer mag zijn jarige dochtertje uit de kelder en dan misbruikt hij haar. Hij snoert haar de mond met te verwijzen naar de straf van God. Het misbruik duurt tot ze 17 jaar is.
‘De eerste keer dat ik opgesloten werd was omdat ik mijn bord niet had leeg gegeten. In de kelder dus. Kort daarna begon ook het misbruik. Achteraf denk ik dat mijn zusje en broertje en ook mijn moeder dat toch geweten hebben. Dat was voor hun natuurlijk ook lastig dat het gebeurde. Ik ga ervan uit dat mijn tweelingzus niet is misbruikt. Zij was zo braaf en gehoorzaam. Zij woont nog in die hele sfeer van dat strenge christelijke dorp en ze heeft goed contact met mijn ouders. Ze kon en kan zich helemaal geen voorstelling maken van wat er is gebeurd. Toen ik op mijn zeventiende het huis verliet en haar vertelde waarom, kwam er niets van herkenning, laat staan begrip. Ze zei toen, net als mijn vader, dat ik bezeten was van de duivel en dat ik in de war was. Ik werd als een leugenaar neergezet.’

Lees verder

Vijf jaar na Op goede grond: Aanpak seksueel geweld tegen kinderen. Doen we het goed? Ja, het moet en kan beter.

Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
(foto: Arenda Oomen)

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen rapporteert aan de regering over aard en omvang van mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Hij doet aanbevelingen om de aanpak ervan te verbeteren en hij volgt nauwgezet het beleid dat de overheid voert. Op 27 mei 2014 presenteerde de Nationaal Rapporteur Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Het rapport bracht in kaart hoe vaak seksueel geweld tegen kinderen in Nederland voorkomt, en in welke vormen. Daarbij werden zowel vormen waarbij sprake is van fysiek contact tussen dader en slachtoffer (zoals aanranding, verkrachting) onderzocht als vormen waarbij de dader het kind niet aanraakt (bijvoorbeeld misbruik via de webcam of het bezit van kinderpornografie). Vijf jaar na dato vragen we Drs. Herman Bolhaar naar de stand van zaken: wat hebben overheid en betrokken organisaties verbeterd, wat is er bereikt, wat moet er nog (snel) gebeuren en hoe kijkt de Nationaal Rapporteur zelf terug.
Lees verder

Wat zegt psychiater Denys nu? Praten over lijden achterhaald? Klein houden? Slachtoffercultuur? De normale mens?

‘Moeten mannen hun diepste gevoelens en pijn meer delen met anderen?, vraagt presentator Coen Verbraak van het radioprogramma Met het oog op morgen in de uitzending op 20 mei jl. Hij verwijst naar opmerkingen van de Britse prins William, die kortgeleden pleitte voor meer openheid over emoties en kwetsbaarheid bij mannen als bijdrage aan heling van ervaren pijn en verdriet. En wat zegt filosoof, psychiater en hoogleraar psychiatrie aan de UvA, Damiaan Denys: ‘Wel, het blijkt dat dat sowieso al gebeurt. Er zit echt geen groot verschil tussen mannen vrouwen in het delen van emoties. Als je iets meemaakt wat heel indringend is dan heeft de normale mens de neiging om dat met een ander te delen. In 80% van de gevallen gebeurt dat gewoon.’
Presentator Coen Verbraak vraagt of de opmerkingen van de Koninklijke Hoogheid dan eigenlijk overbodig zijn, mosterd na de maaltijd. Eigenlijk wel, vindt de psychiater. ‘Op zich is het natuurlijk goed als je psychische pijn hebt, als je lijdt om dat te delen. Maar dat doet acht op de tien mensen al. Een kleine minderheid doet dat niet. En dat delen is een vanzelfsprekendheid.’ Coen Verbraak: We denken dat het helend werkt om over je lijden te spreken. Is dat zo? Denys: ‘Niet altijd. Daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld bij PTSS. Vroeger werd mensen aangemaand om daar heel veel over te spreken. Dat is nu wat achterhaald. Nu zijn er heel andere methoden om het lijden althans het trauma te verwerken. Juist afgeleid worden, computergames spelen. Dat is wat men actief doet.’

Lees verder