Mannen

Bij stukjes en beetjesSietske Dijkstra
Verslag van een wetenschappelijk onderzoek waarin mannen vertellen wat voor gevolgen het seksueel misbruik uit hun jeugd op hun verdere leven heeft gehad. Het geeft problemen bij bijvoorbeeld seksualiteit, relaties, zelfbeeld, zelfvertrouwen en werk. Het boek is alleen tweedehands verkrijgbaar of bij de bibliotheek.

De kracht van spreken (2012) – Uitgeverij Elikser
Het is een boek met dertig levensverhalen van mensen die de moed hebben het zwijgen na seksueel misbruik te doorbreken. Ze schudden hiermee hun – door de dader of door eigen schaamte – opgelegde isolement van zich af en delen hun kwetsbare ervaringen rechtstreeks met de lezer. Zij zijn de harde confrontatie met zichzelf aangegaan op zoek naar taal voor hun intieme ervaringen, die vaak zo gruwelijk zijn dat ze aanvankelijk onzegbaar leken. De verhalen in dit boek tonen dat getraumatiseerde kinderen zich kunnen ontwikkelen tot wijze volwassenen die boven zichzelf zijn uitgestegen. Tot mensen die als kind geen onvoorwaardelijke liefde hebben gekend, maar die als volwassenen deze wel blijken te kunnen geven. Mensen die het slachtofferschap hebben kunnen afleggen en iets onvoorstelbaars hebben gedaan. Zij hebben hun angst en onmacht overwonnen en zich aan hun eigen haren uit het moeras getrokken om hun eigenwaarde te bevechten. Dit maakt hen tot bange helden: de dapperste helden die er bestaan. 

Geen woord – Frank Hut
Schokkend en openhartig verhaal over misbruik, waarin de schrijver toont, hoe slinks de daders te werk gaan om slachtoffers in hun macht te krijgen.

Het geminachte lichaam Carla van Lichtenburcht
In ‘Het geminachte lichaam’ vertellen vijftien seksueel misbruikten – twaalf vrouwen en drie mannen – openhartig over hun gevecht tegen de ervaringen uit het verleden en over de invloed die het heeft op hun seksuele relaties en de manier waarop zij hun lichaam ervaren. Het zijn stuk voor stuk indrukwekkende verhalen – vaak schokkend en aangrijpend, maar ook inspirerend en hoopgevend. Daarnaast werpen zes therapeuten op heldere wijze licht op de behandelmethodes voor slachtoffers van seksueel misbruik. Van degenen die seksueel misbruik aan den lijve hebben ondervonden, wordt veel moed en geestkracht gevraagd om een (liefdes)leven op te bouwen dat voldoening geeft. De wonden die seksueel misbruik achterlaat, zijn diep en hardnekkig. Het geminachte lichaam biedt herkenning en erkenning voor slachtoffers en geeft hun omgeving het benodigde inzicht om hun naasten heter te ondersteunen en te begrijpen. Het geminachte lichaam is een belangrijk boek, dat niet alleen bedoeld is voor incestslachtoffers zelf, hun partners en hulpverleners, maar ook voor beleidsmakers, opinievormers en het grote publiek. Iedereen die dit boek leest begrijpt dat seksueel misbruik niet van de politieke agenda mag verdwijnen. Er is nog veel te doen. En er kán ook iets gedaan worden. De bijdragen van de therapeuten reiken handvatten aan die seksueel misbruikte mensen kunnen gebruiken om weer van hun lichaam te leren houden. Alleen nog tweedehands verkrijgbaar.

Ik zocht alleen mijn vaderCees de Wilde
Cees de Wilde beschrijft een lang proces, dit na een ontvoering en seksueel misbruik, toen hij 11 jaar oud was. Hierin krijgen (schuld)gevoelens, depressies, verdriet, angst en eenzaamheid op een open en soms humoristische wijze een plaats. De rode draad in dit boek is een therapiegroep van twaalf misbruikte mannen die dezelfde therapie volgden. Met als einddoel: het loslaten van het slachtofferschap, het teruggrijpen van de ‘macht’.
Het boek geeft troost, gaat over vergeving, loslaten en het omzetten van een trauma in positieve zaken als poëzie, muziek en kunst. Een aanrader voor slachtoffers en hulpverleners en (potentiële) daders. Catherine Keyl schreef het voorwoord.

Je ogen verraden jeSteven van der Hoeven
Steven van der Hoeven groeit op als een na jongste in een christelijk gezin van acht kinderen. Twee keer per jaar is hij aan de beurt voor een verwenweek en mag hij kiezen wat er s avonds op tafel komt. Zijn moeder verdeelt haar aandacht zo goed en zo kwaad als het kan, maar het blijft voor iedereen in het uit zijn voegen barstende rijtjeshuis vechten om een plek. Uiteindelijk biedt een vriend van de familie uitkomst voor de twaalfjarige Steven, juist als hij aan de middelbare school begint. Wat begint als een toevluchtsoord voor exclusieve aandacht, ontaardt in een ongezonde relatie. Met verstrekkende gevolgen.
Je ogen verraden je is een eerlijk opgeschreven en onthutsend waargebeurd verhaal over een onderwerp waar een taboe op rust.

Kind van de rekening – George Berben
George wordt in juni 1945 als onwettig en ongewenst kind geboren in een kindertehuis in Velp. Zijn geboorte wordt als een grote schande ervaren en zijn grootouders stellen dan ook alles in het werk om zijn bestaan geheim te houden. Alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen worden hierbij gebruikt. Een priester treft hem ondervoed en verwaarloosd aan en dan wordt hij bij pleegouders in Velp geplaatst. 
Na zes gelukkige jaren als kind van een kruideniersechtpaar wordt het geluk abrupt verstoord als zijn biologische moeder hem opeist en zijn pleegvader van seksueel misbruik beschuldigt. Deze valse beschuldiging slaat diepe wonden in het gezin van de pleegouders en zal als een donkere schaduw over het verdere leven van George blijven hangen. 
Door mishandelingen en vernederingen van zijn ‘moeder’ verandert George in korte tijd van een vrolijke, onbezorgde jongen in een diepongelukkig kind. Bijgestaan door de biologische grootouders laat moeder George als moeilijk opvoedbaar kind in een staatsinrichting plaatsen. 
Dan begint voor hem een strijd van leven en overleven. Een strijd voor een eigen identiteit, voor het vinden van zijn biologische vader, een strijd tegen vooroordelen. Maar vooral een strijd tegen zijn biologische moeder en tegen overheidsinstanties.
Wat George in zijn leven allemaal is overkomen grenst aan het ongelooflijke. Het laat de lezer verbluft achter, zo kan het dus ook gaan met een kind in Nederland.  In de herfst van zijn leven zoekt de auteur nu naar rust in zijn bestaan.

Mijn meneer – Ted van Lieshout
Een elfjarige jongen loopt rond met een geheim. Hij durft het aan niemand toe te vertrouwen, behalve aan Maria. Ze staat met het kindje Jezus in haar armen in een kapelletje langs de weg naar school. Aan haar biecht Ted op dat hij een bijzondere vriendschap heeft gesloten met een meneer. Maar hij vertelt het haar niet zomaar; hij hoopt dat ze er iets voor terug wil doen.
Op overrompelende wijze vertelt Ted van Lieshout het verhaal over de relatie met ‘mijn meneer’, die zich in zijn eigen jeugd heeft afgespeeld. Met grote subtiliteit voert hij de spanning op tot het aangrijpende slot dat geen lezer onberoerd zal laten.

Ouders aan het woord
Over vader- en moederschap na seksueel misbruik in het verleden (2011)
“Ik deed mijn kinderen nooit in bad. Bewust niet. Ik schoof het af naar mijn vrouw: doe jij het maar, want ik heb geen tijd, of ik moet nog zus of zo. In bad doen, dat wilde ik zelf op een of andere manier niet, ik was daarin geremd.”
Voor vaders en moeders die zelf vroeger seksueel misbruikt zijn is het ouderschap een nog grotere uitdaging dan voor andere ouders. Marijke Naezer deed hier in opdracht van de VSK onderzoek naar. In 2011 verscheen de publicatie “Ouders aan het woord”. In de publicatie wordt beschreven welke invloed het vroegere misbruik heeft op de emotionele, lichamelijke en seksuele opvoeding. Een van de meest prominente thema’s die ouders aan het licht brachten, was de angst voor herhaling van het geweld: angst voor geweld door anderen, maar ook angst om zelf grenzen te overschrijden. Ouders blijken soms drastische maatregelen te nemen om dit te voorkomen, met verstrekkende gevolgen.
Uit de verhalen is op te maken dat vooral zelfreflectie een positieve bijdrage kan leveren. Zelfreflectie maakt het mogelijk om het heft in eigen hand te nemen, verantwoordelijkheid te nemen, en stappen te zetten om eventuele negatieve gevolgen van het misbruik te beperken. (Deze publicatie is tegen verzend- en administratiekosten te bestellen bij Revief.)

Partners in beeldIvonne Meeuwsen
Seksueel misbruik raakt het hart van de relatie. Juist in een intieme relatie, waar veiligheid en geborgenheid vanzelfsprekend zouden moeten zijn, komt de angst van de overlever van seksueel misbruik naar boven. Een verwarrende gewaarwording voor de partner die terecht komt in een doolhof van moeilijk te duiden gedragingen. Triggers, herbelevingen, dissociatie en stemmingswisselingen trekken hun wissel op de relatie. Onzekerheid, eenzaamheid en wanhoop is wat veel partners ervaren.
‘Wat is er aan de hand? Waarom reageert m’n lief zo?’ Je raakt uit balans, weet niet meer hoe je het beste kunt reageren.
Dit boek beoogt helderheid en inzicht te bieden in de problemen waar jij als partner tegenaan loopt. Het is geschreven met de partner in gedachten, maar is zeker ook voor hulpverleners een must, want nog steeds wordt de partner vaak niet bij de hulpverlening betrokken. Of, als de partner betrokken wordt, uitsluitend in dienst van het proces van zijn of haar lief. Dat de partner een eigen hulpvraag heeft, komt nauwelijks aan de orde. Dit boek biedt, zowel de hulpverlener als de partner, hierin een houvast.

Traumaseksualiteit Als jongen seksueel misbruikt mannen tussen slachtoffer- en daderschap – Peter John Schouten
Traumaseksualiteit gaat over levens van mannen die als jongen seksueel misbruikt zijn. Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg. Als je echter vraagt wàt er dan zo erg is, dan weten weinigen daar iets zinnigs over te zeggen. Na het lezen van dit boek ben je expert in dit onderwerp. Je verwerft veel nieuwe inzichten en hebt de juiste woorden om details te benoemen. Een reactie van een vrouwelijke lezer: “Het boek is geschreven over jongens maar ik heb als vrouw een 100% match met wat er beschreven staat.”

Verlamd van angst Agnes van Minnen.
Waarom heb ik niet geschreeuwd? Waarom heb ik me niet verzet? Waarom heb ik niemand iets verteld? Waarom deed ik wat de dader vroeg? Waarom ging ik keer op keer terug?

Veel vrouwen – en mannen – die slachtoffer zijn van seksueel misbruik kampen met deze vragen en durven zich uit schaamte niet uit te spreken, zelfs niet tegenover vrienden of hulpverleners. In het taboedoorbrekende boek Verlamd van angst wordt precies uitgelegd welke instinctieve overlevingsreacties (zoals verlammen, vluchten, vechten of vermijden) in werking treden tijdens en na seksueel misbruik. Het begrijpen van deze overlevingsreacties, die wel degelijk een functie hebben, betekent vaak een grote opluchting voor slachtoffers en helpt bij de verwerking. Op deze manier kan de cirkel van misbruik worden doorbroken en neemt de kans op herhaling af. Een toegankelijk boek met uitleg, tips, mythen die worden ontkracht en voorbeeldverhalen.

Agnes van Minnen is klinisch psycholoog en expert op het gebied van PTSS/trauma en angst, en heeft honderden slachtoffers van seksueel misbruik behandeld. Ze is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit.

Reacties zijn gesloten.