Hulpverlenen

Als het hek van de dam is…. Over dromen en incest. – Hanny Lynch
In dit boek beschrijf Hanny als professioneel dromenanalist met een incestverleden, hoe de door haar opgetekende dromen haar de waarheid lieten zien over hoe zij als kind seksueel werd misbruikt door een familielid. Een waarheid die jarenlang heeft gesluimerd en grote impact had op alle facetten van haar leven, totdat de herinneringen uiteindelijk werden hervonden.

Als je misbruikt bent – Fréderike Geerdink
Gids voor verwerking. Slachtoffer zijn van seksueel misbruik, een aanranding of een verkrachting, heeft vaak een enorme invloed op je leven. Of het misbruik nu éénmalig was of langdurig voorkwam, veel vrouwen en meiden zoeken naar wegen om deze traumatische ervaringen een plaats te geven in hun leven. Dit boek helpt je op weg om het misbruik te verwerken en ervan te herstellen.

Helen van seksueel misbruik Het trauma voorbij. – Ivonne Meeuwsen
Je kunt helen van seksueel misbruik. Je hebt niet levenslang. Aan de hand van de persoonlijke ervaringen en haar werk als online coach vertelt Ivonne hoe je dat aanpakt.

Hulpverlening na seksueel misbruik – Ivonne Meeuwsen
Ervaringsverhalen over de hulpverlening. Het centrale thema in het boek is de regie over de hulpverlening.

Jeugdzorg en seksueel misbruik. Gemengde leefgroepen, ja of nee?Ivonne Meeuwsen
De richtlijn van het ministerie over gemengde leefgroepen is dat gemengde leefgroepen de voorkeur genieten, ook als het gaat om seksueel misbruikte kinderen en jongeren. Het argumenten hiervoor is dat de meisjes hierdoor weerbaarder worden, zodat ze niet in hun oude gedrag vervallen. Het boek ‘Jeugdzorg en seksueel misbruik’ biedt een alternatief voor deze richtlijn. Inhoudelijke argumenten over wat er speelt bij kinderen en jongeren die seksueel misbruikt zijn en over welke kennis en vaardigheden de groepsleiding zou moeten beschikken om deze kwetsbare jongeren goed te kunnen begeleiden. Over waaróm het beter is om een seksueel misbruikt kind niet standaard op een gemengde groep te plaatsen. Het boek pleit voor herkenning, erkenning en passende antwoorden op de problematiek van seksueel kindermisbruik bij plaatsing in de jeugdzorg.

‘Ivonne Meeuwsen is door haar helderheid zeer overtuigend. Dit boekje is dan ook een grote aanrader voor eenieder die als hulpverlener in de Jeugdzorg werkt én voor de managers die over de inrichting van de Jeugdzorg gaan.’ Carla Rus, psychiater-psychotherapeut/ traumatoloog en gespecialiseerd in seksueel misbruik

Omgaan met traumagerelateerde dissociatieSuzette Boon, Kathy Steele & Onno van der Hart
De Dissociatieve Identiteitsstoornis (DIS) en de Dissociatieve Stoornis Niet Anderszins Omschreven (DSNAO) worden nog te vaak verkeerd begrepen. Publicaties over deze stoornissen zijn tot nu toe vooral gericht op psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Behalve de begeleiding die therapeuten kunnen bieden, is er voor cliënten zelf weinig betrouwbare en praktische hulp beschikbaar. Veel mensen met een complexe dissociatieve stoornis verkeren jarenlang in het circuit van de geestelijke gezondheid voordat hun dissociatie – de kern van hun problemen – wordt erkend en behandeld. Hopelijk brengt dit boek verandering in deze situatie.
Omgaan met traumagerelateerde dissociatie is geschreven voor zowel mensen die worstelen met een complexe dissociatieve stoornis als voor hun therapeuten. Dit boek reikt praktische oplossingen aan voor mensen met een dissociatieve stoornis en de problemen die zich tijdens de eerste fase van hun behandeling voordoen. Het boek legt uit wat er onder dissociatieve en andere traumagerelateerde symptomen wordt verstaan en het helpt mensen om de dissociatieve delen van hun persoonlijkheid te begrijpen en om op een constructieve manier met deze delen samen te werken. Het boek introduceert essentiële begrippen en onderwerpen die van belang zijn voor herstel. Daarnaast biedt het praktische vaardigheden die helpen om beter met de opgaven van het dagelijkse leven om te gaan. Cliënten wordt aangeraden om dit boek alleen te gebruiken als zij in individuele therapie zijn of aan een gestructureerde vaardigheidstraining deelnemen die wordt geleid door therapeuten die in deze materie geschoold zijn. Op deze manier hebben zij het meeste profijt van dit boek en krijgen zij de juiste ondersteuning.

Reacties zijn gesloten.