ARGOS over ‘seksueel misbruik’

ARGOS is een onderzoeksprogramma van VPRO en HUMAN (radio1). Op dit moment werkt programmamaker Sanne Terlingen aan een onderzoek naar ‘seksueel misbruik’. Een van de onderdelen van het onderzoek is een anonieme vragenlijst over mannen en vrouwen die slachtoffer zijn (geweest) van stelselmatig seksueel misbruik waarbij meerdere daders betrokken waren. Eind mei, begin juni wil men de radio-uitzendingen gaan voorbereiden. Revief ontvangt daarvan bericht en houdt u via de website op de hoogte.


Het verhaal van Lisa
Het onderzoek is een vervolg op de uitzending ‘Het verhaal van Lisa’. Lisa was 15 jaar toen ze bij de politie aangifte deed van verkrachting door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een kroeg in Den Haag.
Terlingen: ‘Na de uitzending over Lisa kregen we reacties van heel veel andere slachtoffers, en van hun psychologen. Het werd duidelijk dat veel meer mensen hun verhaal willen doen, maar dat niet durven. Het werd ook duidelijk dat er nog veel te weinig bekend is over georganiseerd misbruik. In overleg met twee psychologen en twee slachtoffers hebben we een vragenlijst gemaakt om die verhalen te verzamelen.’

Wat gaat er mis?
‘Hoe we de resultaten gaan gebruiken hangt af van wat we binnen krijgen. Stel, we krijgen vijf meldingen binnen van personen die zo duidelijk overeenkomsten vertonen dat er vermoedelijk sprake van is dat zij slachtoffer zijn van hetzelfde netwerk, dan zou ik daar journalistiek vervolgonderzoek naar doen. Stel, we krijgen meer dan honderd enquêtes binnen en alle personen geven aan dat ze geen aangifte bij de politie hebben durven doen, dan zou dat juist de insteek van het verhaal kunnen worden: Wat gaat er mis? Kortom: wat we uiteindelijk naar buiten brengen en hoe we dat doen, hangt af van de resultaten die binnen komen. We zorgen er in alle gevallen wel voor dat we geen herleidbare antwoorden in onze publicatie en uitzending verwerken. Tenzij iemand daar juist nadrukkelijk toestemming voor geeft. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe meer wij ervan kunnen leren.’, zegt Terlingen. Inmiddels zijn er al vragenlijsten ingevuld en ingestuurd.
De enquête is anoniem. Er worden geen namen of precieze leeftijden gevraagd. Er wordt niet gekoppeld met een e-mailadres en het IP-adres wordt niet opgeslagen. Argos heeft inmiddels in andere grote en risicovolle onderzoeken ervaring opgedaan hoe privacy effectief te beveiligen. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Enquête invullen kan; anders contact leggen kan ook
Een deadline voor het invullen de vragenlijst is er nog niet. ‘Ik hoop eind mei of begin juni aan de slag te kunnen met onderzoek op basis van de eerste resultaten’. Stelselmatig misbruik is overigens een onderwerp waar Argos zich in zal blijven verdiepen. ‘Als ik merk dat er behoefte blijft bij slachtoffers om de vragenlijst in te vullen, dan laat ik ‘m ‘open’ staan, ook na de eerste uitzending’, zegt Terlingen.
De vragenlijst is opgesteld in overleg met slachtoffers, deskundigen en behandelaars. Als er mensen zijn die op een andere manier een reactie willen geven dan kan dat ook in rechtstreeks contact met de programmamaker. Haar e-mailadres is S.Terlingen@vpro.nl. De vragenlijst kan worden geopend via: https://nl.surveymonkey.com/r/Argosmisbruik. Misschien zijn er mensen zijn die vooraf nog contact willen hebben met Revief en/of via Revief in contact willen komen met de programmamaker. Laat dat weten via info@theresebravenboer.nl. Revief kan ook een gesprek van meer mensen met de programmamaker organiseren als dat wordt gewenst.

Een voorbeeld van een eerdere uitzending van Terlingen over seksueel misbruik kan worden beluisterd via de website van Argos: https://www.vpro.nl/argos/media/afleveringen/2018/Het-verhaal-van-Lisa.html.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.